Khi đất đai mà người sử dụng bị thu hồi, không chỉ có quyền được bồi thường mà còn có sự hỗ trợ đa chiều từ phía Nhà nước, bao gồm các khía cạnh ảnh hưởng đến đời sống và việc làm. Bài viết này sẽ tổng hợp toàn bộ các khoản hỗ trợ mà Nhà nước cung cấp trong trường hợp bị thu hồi đất, giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về những quyền lợi và cơ hội có sẵn để họ.

>>> Tìm hiểu thêm: Văn phòng công chứng quận Hoàng Mai hỗ trợ giấy tờ về thu hồi

1. Hỗ trợ khi đất đai bị thu hồi đất là gì?

Đề cập đến các điều khoản và quy định của Luật Đất đai 2013, có thể mở rộng nội dung để làm cho đoạn văn trở nên đầy đủ và chi tiết hơn:

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất không chỉ là việc Nhà nước đảm bảo quyền lợi tài chính cho người sử dụng đất, mà còn bao gồm một loạt các biện pháp nhằm ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất và khuyến khích phát triển theo quy định của Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

Trong trường hợp đất đai bị thu hồi, người sử dụng đất, sau khi nhận được bồi thường (nếu đủ điều kiện), có thể được xem xét để nhận các khoản hỗ trợ như sau:

Hỗ Trợ Ổn Định Đời Sống và Sản Xuất:

 • Nhằm đảm bảo sự ổn định của cuộc sống và sản xuất, người sử dụng đất có thể được hỗ trợ tài chính.

Hỗ Trợ Đào Tạo, Chuyển Đổi Nghề và Tìm Việc Làm:

 • Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp hoặc đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, Nhà nước có thể cung cấp hỗ trợ để đảm bảo người sử dụng đất có cơ hội chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm mới.

Hỗ Trợ Tái Định Cư:

 • Trong trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các biện pháp hỗ trợ tái định cư có thể được xem xét để giúp họ chuyển đến nơi ở mới.

Các Hình Thức Hỗ Trợ Khác:

 • Ngoài các khoản hỗ trợ nêu trên, Nhà nước còn có thể cung cấp các hình thức hỗ trợ khác tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng trường hợp.

Quy Trình Phối Hợp và Tư vấn:

 • Trong quá trình thu hồi đất đai, tổ chức có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với các cấp quản lý địa phương để thu thập ý kiến của cộng đồng và đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong quy trình.

Việc này phản ánh cam kết của Nhà nước đối với việc thực hiện quyền lợi và cơ hội hỗ trợ một cách minh bạch và nhất quán theo quy định của Luật Đất đai 2013.

1. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là gì?

2. Các Khoản Hỗ Trợ Theo Điều 83 Luật Đất Đai 2013

2.1 Hỗ Trợ ổn Định Đời Sống, Sản Xuất Cho Người Sử Dụng Đất khi đất đai bị thu hồi

Đối Tượng Được Hỗ Trợ:

Hộ Gia Đình, Cá Nhân Được Nhà Nước Giao Đất Nông Nghiệp:

 • Theo các Nghị Định và Luật quy định, như Nghị Định 64/CP năm 1993 và các Nghị Định bổ sung.

Nhân Khẩu Nông Nghiệp Phát Sinh:

 • Những nhân khẩu nông nghiệp phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình.

Hộ Gia Đình, Cá Nhân Thuộc Đối Tượng Đủ Điều Kiện Được Giao Đất Nông Nghiệp:

 • Gồm những trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng đất, và có UBND cấp xã xác nhận đang trực tiếp sản xuất.

Hộ Gia Đình, Cá Nhân Đang Sử Dụng Đất Do Nhận Giao Khoán Đất:

 • Bao gồm các trường hợp từ nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổ Chức Kinh Tế, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Sản Xuất, Kinh Doanh Bị Ngừng Sản Xuất:

 • Được áp dụng cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều Kiện Để Được Hỗ Trợ:

 • Đối Tượng 1:
  • Đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ.
  • Trừ trường hợp đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/07/2004 mà không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp sổ.
 • Đối Tượng 2:
  • Phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất.

Mức Hỗ Trợ Ổn Định Đời Sống:

 • Hỗ trợ từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, với thời gian hỗ trợ từ 6 đến 24 tháng.
 • Trong trường hợp thu hồi trên 70% diện tích, hỗ trợ từ 12 đến 26 tháng.
Xem thêm:  Mẫu hợp đồng - Hợp đồng mẫu mới nhất theo quy định của pháp luật

Mức Hỗ Trợ Ổn Định Sản Xuất:

 • Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, và kỹ thuật nghiệp vụ.
 • Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân ngừng sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ bằng tiền với mức cao nhất là 30% thu nhập sau thuế hàng năm.

Lưu ý: Mức hỗ trợ và điều kiện chi tiết sẽ thay đổi theo quy định của từng tỉnh và được UBND cấp tỉnh quyết định.

2.2. Hỗ Trợ Đào Tạo Nghề, Chuyển Đổi Nghề, Tìm Kiếm Việc Làm Cho Người Sử Dụng Đất

Không phải tất cả các trường hợp thu hồi đất đều nhận được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, và tìm kiếm việc làm. Theo quy định của Điều 83 Luật Đất Đai 2013, hỗ trợ này được chia thành hai trường hợp chính:

Trường Hợp 1: Hỗ Trợ Đào Tạo, Chuyển Đổi Nghề, và Tìm Kiếm Việc Làm Đối Với Đất Nông Nghiệp Thuộc Hộ Gia Đình, Cá Nhân Trực Tiếp Sản Xuất Nông Nghiệp

Đối Tượng Được Hỗ Trợ:

 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đối tượng 1, 2, 3) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường bằng tiền.
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (đối tượng 4, 5, 6), trừ trường hợp là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc và đang hưởng trợ cấp.

Mức Hỗ Trợ Đào Tạo, Chuyển Đổi Nghề, và Tìm Kiếm Việc Làm:

 • Hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi.
 • Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Lưu ý: Mức hỗ trợ cụ thể được quy định bởi UBND cấp tỉnh dựa trên điều kiện thực tế của địa phương.

Trường Hợp 2: Thu Hồi Đất Ở Kết Hợp Kinh Doanh Dịch Vụ Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân Có Di Chuyển Chỗ Ở

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ và phải di chuyển chỗ ở, họ sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.
 • Trong trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động, họ sẽ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, và tìm kiếm việc làm.

Lưu Ý: Mọi chi tiết về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, và quy định cụ thể sẽ được UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên điều kiện thực tế của địa phương.

2.3. Hỗ Trợ Tái Định Cư khi đất đai bị thu hồi

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất và người sử dụng đất buộc phải di chuyển chỗ ở, cơ chế hỗ trợ tái định cư sẽ được áp dụng. Quy định chi tiết về hỗ trợ tái định cư được miêu tả trong Điều 22 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP, bao gồm các điểm chính như sau:

 • Người sử dụng đất nhận đất ở hoặc nhà ở tái định cư với số tiền bồi thường về đất thấp hơn giá trị của một suất tái định cư tối thiểu sẽ được Nhà nước hỗ trợ khoản tiền chênh lệch giữa số tiền nhận bồi thường và giá trị suất tái định cư tối thiểu.
 • Trong trường hợp người sử dụng đất tự lo được chỗ ở, bên cạnh khoản bồi thường về đất, họ còn được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Mức hỗ trợ này sẽ được UBND cấp tỉnh xem xét và quyết định dựa trên quy mô diện tích đất ở thu hồi và số nhân khẩu của hộ gia đình, đồng thời cân nhắc đến điều kiện cụ thể của địa phương.

2.4. Các Khoản Hỗ Trợ Khác khi đất đai bị thu hồi

Hỗ Trợ Người Đang Thuê Nhà Ở Không Thuộc Sở Hữu Nhà Nước

 • Các hộ gia đình và cá nhân đang thuê nhà ở, không thuộc sở hữu của Nhà nước, khi bị Nhà nước thu hồi đất và phải di chuyển chỗ ở, sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Ví dụ tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Theo điểm a, Khoản 3 Điều 23 của Quyết định 28/2018/QĐ-UBND, hộ gia đình hoặc cá nhân khi di chuyển chỗ ở cũ đến chỗ ở mới hoặc phải tháo dỡ toàn bộ nhà ở, sẽ được hỗ trợ 10.000.000 đồng/hộ.
 • Đối với trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân có các giấy tờ chứng minh được chuyển đến cư trú tại các tỉnh, thành phố khác, họ sẽ nhận được hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ (áp dụng cho nhà ở không phải dạng lắp ghép, có thể tháo dỡ và lắp lại được).
 • Trong trường hợp di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, người sử dụng đất cũng sẽ được bồi thường thiệt hại liên quan đến quá trình tháo dỡ, vận chuyển, và lắp đặt theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật Đất đai 2013.
Xem thêm:  Di chúc nhà đất viết tay có hợp pháp không? Cần thỏa mãn điều kiện gì?

Hỗ Trợ Khi Thu Hồi Đất Công Ích Của Xã, Phường, Thị Trấn

 • Trong trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn, người sử dụng đất sẽ được hỗ trợ với mức cao nhất có thể bằng mức bồi thường. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.
 • Số tiền hỗ trợ sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước và đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của cấp xã. Số tiền này chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, đảm bảo mục đích công ích của cấp xã.

Hỗ Trợ Khác Đối Với Người Sử Dụng Đất Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

 • Ngoài các hỗ trợ đã nêu, dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể quyết định các biện pháp hỗ trợ khác nhằm đảm bảo chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và bảo đảm công bằng cho người sử dụng đất.
 • Trong trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường, UBND cấp tỉnh sẽ xem xét và hỗ trợ phù hợp với thực tế địa phương.
2.4. Các khoản hỗ trợ khác của Nhà nước?

>>> Xem thêm: Tổng hợp phí công chứng mua bán nhà đất nhanh chóng, đảm bảo uy tín, chất lượng.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các từ khóa:

>>> Tìm hiểu thêm về thủ tục công chứng mua bán nhà đất cần lưu ý những điều gì?

>>> Dịch vụ sổ đỏ uy tín, chất lượng, hỗ trợ nhận hồ sơ online và giao sổ tại nhà

 >>> Bạn đang gặp khó khăn về dịch thuật đa ngôn ngữ? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 >>> Xem phí công chứng nhà đất tại đây. Hãy liên hệ với ngay với chúng tôi nếu bạn còn thắc mắc

 >>>Có thể rút đơn theo yêu cầu khi vụ án hình sự đã được khởi tố?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *