Trong thực tế, nhiều trường hợp cần thực hiện thủ tục đăng ký thường trú. Vậy, đăng ký thường trú cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục thực hiện ra sao? Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong bài viết này.

1. Điều kiện đăng ký thường trú

Điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú bao gồm:

– Công dân có thể đăng ký thường trú tại nơi ở hợp pháp mà họ sở hữu.

– Công dân có thể đăng ký thường trú tại nơi ở hợp pháp mà họ không sở hữu khi được sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu, trong các trường hợp sau:

+ Vợ ở cùng chồng hoặc chồng ở cùng vợ.

+ Con ở cùng cha mẹ hoặc cha mẹ ở cùng con.

Điều kiện đăng ký thường trú

>>> Tìm hiểu thêm: Dịch vụ sang tên sổ đỏ cho con cháu trọn gói, phục vụ 24/7, hỗ trợ giao sổ tận nhà tại Hà Nội

+ Người cao tuổi ở cùng anh, chị, em, cháu ruột; người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi ở cùng ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, chú ruột, bác ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ.

+ Người chưa thành niên có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, hoặc người chưa thành niên không còn cha, mẹ thì có thể ở cùng cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên có sự đồng ý của người giám hộ.

+ Công dân có thể đăng ký thường trú tại nơi ở hợp pháp thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Được chủ sở hữu chỗ ở đồng ý.

+ Bảo đảm diện tích nhà ở tối thiểu quy định.

+ Công dân có thể đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở trong các trường hợp sau:

+ Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bầu cử, bổ nhiệm, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo.

+ Người đại diện cơ sở tín ngưỡng.

+ Người được người đại diện/ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý để quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại đó.

+ Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người không nơi nương tựa được đăng ký thường trú khi được người đứng đầu hoặc người đại diện đồng ý.

+ Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp có thể đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở đồng ý.

+ Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện có thể đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đồng ý.

+ Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo

2. Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký thường trú trực tiếp

Chuẩn bị Giấy tờ

Theo Điều 21 của Luật Cư trú, hồ sơ đăng ký thường trú phụ thuộc vào tình hình cụ thể như sau:

Đăng ký tại nơi sở hữu:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Đăng ký tại nơi không sở hữu:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ghi rõ ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền (trừ khi đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản).

Xem thêm:  Những điều cần biết về đơn vị ở: Khái niệm và phân loại

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ hoặc thành viên trong hộ gia đình (trừ khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú).

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác.

Đăng ký tại nơi thuê, mượn, ở nhờ:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ghi rõ ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền (trừ khi đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản).

– Hợp đồng hoặc văn bản về thuê, mượn, ở nhờ (đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định).

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh diện tích nhà ở đủ yêu cầu.

Đăng ký tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh hoạt động tôn giáo (như là nhà tu hành, người có chức sắc, chức vị, đại diện cơ sở tín ngưỡng).

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có công trình phụ trợ nhà ở.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký thường trú đối với trẻ em, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Đăng ký tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ghi rõ ý kiến đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền (trừ khi đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản).

– Văn bản đề nghị từ người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội.

– Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Đăng ký trên phương tiện:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ghi rõ ý kiến đồng ý của chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền (trừ khi đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản).

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng phương tiện cho mục đích ở (đối với phương tiện không phải đăng ký, đăng kiểm).

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký thường trú trực tiếp

>>> Xem ngay: Văn phòng công chứng Hà Nội gần đây nhất hỗ trợ các dịch vụ công chứng đầy đủ và tận tình

Cơ quan đăng ký

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý cư trú trực tiếp, bao gồm:

– Công an xã, phường, thị trấn.

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan sẽ hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

– Khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, sau đó thông báo cho người đăng ký về việc cập nhật thông tin đăng ký.

– Trong trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký trực tiếp là 20.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư 75/2022/TT-BTC.

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (theo Điều 22 Luật Cư trú).

3. Hướng dẫn thực hiện trực tuyến

Chuẩn bị Giấy tờ

Tương tự thủ tục đăng ký trực tiếp.

Xem thêm:  Công chứng bản dịch là gì? bản dịch nào được công chứng

>>> Tìm hiểu thêm: Mức phí công chứng đầy đủ trong mọi trường hợp, cập nhật mới nhất 2023

Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú: Mở trình duyệt web và truy cập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (dichvucong.gov.vn)

Hướng dẫn thực hiện trực tuyến

Bước 2: Đăng nhập bằng Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia: Sử dụng Tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia của bạn để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 3: Chọn Dịch vụ công đăng ký thường trú: Trong giao diện Cổng dịch vụ, tìm và chọn Dịch vụ công “Đăng ký thường trú”.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ đính kèm theo hướng dẫn để hoàn thành thủ tục.

– Theo hướng dẫn trên màn hình, nhập thông tin cần thiết vào các trường đều được yêu cầu.

– Đính kèm các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của thủ tục.

– Hoàn tất việc nhập thông tin và nộp hồ sơ.

Lệ phí

Lệ phí đăng ký thường trú trực tuyến là 10.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư 75/2022/TT-BTC.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách kiểm tra sổ đỏ giả ngay tại nhà đơn giản, dễ thực hiện chỉ trong 1 phút!

Trên đây là nội dung về “Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký thường trú“. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Công ty dịch thuật lấy ngay hỗ trợ dịch văn bản pháp lý từ nhiều thứ tiếng, đảm bảo chất lượng

>>> Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho nhà mới xây đầy đủ nhất, cập nhật mới 2023

>>> Công chứng hợp đồng ủy quyền sang tên nhà đất như thế nào là hợp pháp? Cần chú ý điều gì để tránh rủi ro?

>>> Bạn có đất cần bán? Xem ngay cách công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mới nhất 2023

>>> Đất trồng cây lâu năm khi bị thu hồi có được tái định cư hay không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *